Оксипедия:Инкубатор

!!Ако срещнете прблем при въвеждане на данните опишете това в беседата.!! [1]

Това е мястото, където се добавят статии, които не са написани по правилата. Проектът засега е в тестов период. Моля новите статии в инкубатора да се добавят тук долу. Ако искате да помагате със статиите в инкубатора, се добавете под този ред. НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА СЕ ПОДПИСВАТЕ С ЧЕТИРИ ТИЛДИ (~~~~) !
На статиите в инкубатора най-горе се слага шаблон {{Инкубатор}}

Статии-добави [2]tuk. Каменна бълха,


[3] Участници:.....[[ )

Брой добавени статии по дата

(0)

НАСОКИ

  1. Моля не променяйте кода в страницата без ясна цел- това може да се зачете като вандализъм
  2. Добавете заглавие на статията в режим code edit с хипервръзка [[загл.]] след </реф>>>
  3. Напишете вашето потребителско име в режим code edit след двуточието и съхранете