Латино-суахилска конфедерация

Латино-суахилската конфедерация е съюз между латинци и суахилци, създадено по Надеждемиловото споразумение.