Латинската земя е земя, която е олицетворение на Волята на латинския език.