Сетиво е всяка от 5-те способности, които позволяват на човека и голяма част от другите живи същества (сетивата не са 5 у всички) да възприемат околната среда и да общуват: зрение, слух, обоняние, вкус, осезание.

СетиваРедактиране