Суахилската земя е земя, която е олицетворение на Суахили