Чернобил е когато пръдне някой в независимо какъв час. Хората наричат ПРАДНЯТА Чернобил защото смърди на Лайна който ще излязат скоро. Иначе Чернобил е САЛАМ създаден от Русия. Русия Замерва хората с САЛАМИ (Включително и България)